thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Đức Hà
CT HĐQT - 0903 407 107

Mrs. Trương Thị Mai
P. Kinh Doanh - 0362 445 112

Màng nhựa PET

Màng Nhựa PET
Màng Nhựa PET
Nhựa PET Chống Tĩnh Điện
Nhựa PET Chống Tĩnh Điện
Màng Nhựa PET trong
Màng Nhựa PET trong
Màng Nhựa PET các loại
Màng Nhựa PET các loại
Màng Nhựa PET chống nhiệt
Màng Nhựa PET chống nhiệt