thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Đức Hà
CT HĐQT - 0903 407 107

Mrs. Trương Thị Mai
P. Kinh Doanh - 0362 445 112

Bao bì nhựa định hình

Hộp nhựa dùng 1 lần TA23(H23)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA23(H23)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA04(H04)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA04(H04)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA17(H17)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA17(H17)
Nắp cốc PET phi 90
Nắp cốc PET phi 90
Nắp cốc PET phi 95
Nắp cốc PET phi 95
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp nhựa dùng 1 lần TA05(H05)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA05(H05)
Khay đựng thực phẩm, đồ khô
Khay đựng thực phẩ...
Hộp nhựa dùng 1 lần TA21(H21)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA21(H21)
Bế Hộp Nhựa Trong
Bế Hộp Nhựa Trong
Bế Hộp Nhựa Trong suốt
Bế Hộp Nhựa Trong suốt
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp 1kg
Hộp 1kg
Khay trứng các loại
Khay trứng các loại