thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Đức Hà
CT HĐQT - 0903 407 107

Mrs. Trương Thị Mai
P. Kinh Doanh - 0362 445 112

Bao bì nhựa định hình

Hộp nhựa dùng 1 lần TA23(H23)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA23(H23)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA04(H04)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA04(H04)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA17(H17)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA17(H17)
Nắp cốc PET phi 90
Nắp cốc PET phi 90
Nắp cốc PET phi 95
Nắp cốc PET phi 95
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp nhựa dùng 1 lần TA05(H05)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA05(H05)
Khay đựng thực phẩm, đồ khô
Khay đựng thực phẩ...
Hộp nhựa dùng 1 lần TA21(H21)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA21(H21)
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp 1kg
Hộp 1kg
Khay trứng các loại
Khay trứng các loại
Bế Hộp Nhựa Trong
Bế Hộp Nhựa Trong
Bế Hộp Nhựa Trong suốt
Bế Hộp Nhựa Trong suốt