thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Đức Hà
CT HĐQT - 0903 407 107

Mrs. Trương Thị Mai
P. Kinh Doanh - 0362 445 112

Màng nhựa PET

Màng Nhựa PET
Màng Nhựa PET
Nhựa PET Chống Tĩnh Điện
Nhựa PET Chống Tĩnh Điện
Màng Nhựa PET trong
Màng Nhựa PET trong
Màng Nhựa PET các loại
Màng Nhựa PET các loại
Màng Nhựa PET chống nhiệt
Màng Nhựa PET chống nhiệt

BAO BÌ NHỰA ĐỊNH HÌNH

Bế Hộp Nhựa Trong
Bế Hộp Nhựa Trong
Bế Hộp Nhựa Trong suốt
Bế Hộp Nhựa Trong suốt
Hộp nhựa dùng 1 lần TA23(H23)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA23(H23)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA04(H04)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA04(H04)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA17(H17)
Hộp nhựa dùng 1 lần TA17(H17)
Nắp cốc PET phi 90
Nắp cốc PET phi 90
Nắp cốc PET phi 95
Nắp cốc PET phi 95
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Hộp nhựa dùng 1 lần TAM GIÁC
Khay đựng thực phẩm, đồ khô
Khay đựng thực phẩ...
Hộp 1kg
Hộp 1kg

BAO BÌ NHỰA ĐỊNH HÌNH THEO YÊU CẦU